Visselblåsning

 

Lanab gör allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden på vår arbetsplats. 


Den som misstänker en oegentlighet som strider mot lag, vår uppförandekod eller våra värderingar ska kunna rapportera om detta utan rädsla för repressalier.


Via nedan länk finner du Lanabs funktion för visselblåsning.

https://whistle.qnister.com/lanabgroup